کمیته اینترنت اشیاء

 

کمیته اینترنت اشیاء در خرداد ماه سال 95 در دانشگاه اصفهان تاسیس شده است. از جمله وظایف این کمیته :

  • تشکیل جلسات بصورت ماهیانه، تدوین سیاستگذاری‌های قطب، برگزاری همایش‌ها و کارگاه‌ها ، نیازسنجی تجهیزات، برنامه‌ریزی آزمایشگاه‌های مورد نیاز، تعریف پروژه‌های خرد و کلان در این مجموعه و زیر مجموعه‌های مورد نیاز، تعریف پروژه‌های پایانی دانشجویان دوره کاشناسی ارشد و دکتری و تربیت آن‌ها، پیگیری ایجاد قطب IoT ،
  • گشترش فعالیت‌های پژوهشی مرتبط با اینترنت اشیاء
  • مدیریت و برنامه‌ریزی کلیه فعالیت‌های جمعی دانشکده مهندسی کامپیوتر در زمینه اینترنت اشیاء
  • اطلاع رسانی در زمینه تحقیقات و پروژه‌های انجام گرفته در زمینه اینترنت اشیاء در دانشکده

اعضاء هیات علمی فعال در حوزه اینترنت اشیاء

اعضاء هیات علمی فعال در حوزه اینترنت اشیاء

رویدادهای اخیر

رویدادهای اخیر