در حال بارگیری...
06 مارس

شبکه هوشمند انرژی و انقلاب صنعتی نسل 4

 

 

  • تاریخ برگزاری: 23 آبان ماه 97
  • سخنرانان: جناب آقای دکتر بهروز شاهقلی(هیئت علمی دانشکده کامپیوتر)

جناب آقای دکتر علی بهلول(هیئت علمی دانشکده کامپیوتر)

  • محل برگزاری: پل شهرستان 24امین نمایشگاه بین المللی اتوکام

فهرست مطالب:

  1. معرفی اولیه و تاریخچه
  2. شبکه هوشمند انرژی
  3. تاریخچه ای بر انقلاب های صنعتی تاکنون
  4. معرفی اینترنت اشیا صنعتی
  5. نقش اینترنت اشیا در انقلاب صنعتی نسل 4