پیام دبیر کنفرانس

به نام خداوند جان و خرد

بسی موجب خرسندی و سرافرازی است که اصفهان مهد علم و هنر و فرهنگ و صنعت و دانشگاه جامع آن بار دیگر میزبان همایشی علمی با مشارکت اربابان علم و عمل از سرتاسر گیتی است. چه ازاین‌رو نصف جهانش گفته‌اند که باید حاوی نیمی از آنچه که در کل گیتی است، باشد. از عمر رایانه‌ی رقمی کمتر از هشت دهه گذشته است. این پدیده اما در طول همین مدت محدود تحولاتی انقلاب گونه را پشت سر گذارده است. عصر کامپیوترهای بزرگ و سالنی و کارت‌های پانچ، با ظهور کامپیوترهای شخصی متحول شد و قدرت محاسبه روی میز و در دسترس همه قرار گرفت. سپس عصر اینترنت فرارسید و داده‌ها از حد ذخیره شخصی گذشت و جهانی از داده در اختیار کاربران قرار گرفت. ظهور ابزارهای محاسباتی همراه، مثل موبایل‌های هوشمند، تحولی دیگر بود که محدودیت‌های دیگری را از پیش روی ما برداشت. این تحولات نه‌فقط دنیای فناوری اطلاعات را دگرگون کردند، بلکه زندگی بشر و روابط اجتماعی و اقتصادی قبل از خود را نیز. و اکنون صحبت از تحولی دیگر است. اینترنت اشیا. یعنی گسترش ابزارهای محاسباتی، کامپیوترها، به ورای کامپیوترهای سنتی، به همه‌چیز. و اتصال همه‌چیز به اینترنت، و توانایی گرفتن اطلاعات از همه‌چیز، و کنترل و برنامه‌ریزی همه‌چیز. شاید اینترنت اشیا در دنیای آینده اهمیتی همپای نانو فناوری داشته باشد. شاید! البته به دلیل نوپایی و رشد سریع، سرمایه‌گذاری بر روی اینترنت اشیا منطقی به نظر می‌رسد. برگزاری کنفرانس حاضر، گامی است در جهت معرفی تحقیقات نظری و فعالیت‌های کاربردی است که اخیراً در حوزه اینترنت اشیا در ایران و جهان انجام پذیرفته‌اند. در این راه، هیئت‌رئیسه دانشگاه، ریاست دانشکده مهندسی کامپیوتر، کمیته IoT دانشکده، و حامیان محترم کنفرانس ما را بی‌شائبه یاری نمودند. اعضای دبیرخانه کنفرانس و دانشجویان جوان و جویای نام دانشگاه در کنار اساتید همکار و اعضای کمیته‌های علمی و اجرایی و کارمندان دانشگاه، عامل حقیقی تحقق این کنفرانس بوده‌اند. قدردان زحمات کلیه‌ی این عزیزان هستیم.

امیرحسن منجمی
دبیر کنفرانسمحورهای کنفرانس

Enabling Technologies/ Networking Technologies
-    Low power and energy harvesting sensors
-    Wireless Technologies,WSN
-    IoT networking Protocols
-    Data center design for IoT
-    Network Design and Architectures for IoT
-    Mobile Technologies/Services for IoT
-    Machine to Machine communications (M2M/MTC)
-    Resource-constrained networks (Energy Efficiency,spectrum efficiency,etc.)
-    Future Internet architectures and IoT
-    Embedded softwares
-    Security,privacy-preserving and Trust mechanisms for IoT
-    Network management and IoT
-    Intelligent Systems for IoT
-    3D printing/scanning
-    advanced object identification and localization


IoT services,architectures,applications and standards
-    Web of things
-    Streaming data management and mining platforms
-    Service middleware
-    Cloud services and IoT
-    Fog-based IoT
-    Augmented Reality and Virtual Reality,human-to-object and object-to-object interactions
-    IoT and security management services
-    Things-centric,service-centric and data-centric architecture
-    Location aware/context aware services and IoT
-    IoT and eHealth services
-    Smart city applications and services
-    Smart Environments,environment monitoring
-    Intelligent transportation,VANETs and IoV
-    smart grids,IoT for energy management
-    smart homes,Building automation and management
-    IoT for Agriculture and Industrial applications
-    IoT Standards
-    Economic aspects of IoT

IoT and Data Science
-    IoT data analytics,Physical world event processing and understanding
-    Semantic  data and IoT
-    Big Data
-    Smart Data
-    Networking and Social Networks
-    Software Frameworks (MapReduce,Spark etc) and Simulations
-    Learning from big dataپوستر کنفرانس