کمیته علمی


دبیر کنفرانس
دکتر سید امیرحسن منجمی
عضو هیأت علمی
گروه هوش مصنوعی
دانشگاه اصفهان
دبیر علمی کنفرانس
پروفسور رحیم تفضلی
عضو هیأت علمی
دانشگاه ساری
انگلستان
دبیر علمی کنفرانس
دکتر بهروز شاهقلی
عضو هیأت علمی
گروه فناوری اطلاعات
دانشگاه اصفهان
دبیر اجرایی کنفرانس
دکتر محمد سعید احسانی
عضو هیأت علمی
گروه هوش مصنوعی
دانشگاه اصفهان
دکتر مجید رسولی
مجری تدوین نقشه راه
اینترنت اشیاء
پژوهشگاه ارتباطات و
فناوری اطلاعات
Professor Amit Sheth
Faculty Member
Executive Director of Kno.e.sis
Wright State University
دکتر محمد جواد امیدی
عضو هیأت علمی
‫گروه‬ ‫مخابرات‬
دانشگاه صنعتی اصفهان
Dr. Payam Barnaghi
Faculty Member
Faculty of Engineering
University of Surrey
دکتر اسلام ناظمی
عضو هیأت علمی
دانشکده مهندسی کامپیوتر
دانشگاه شهید بهشتی
دکتر محمد خوانساری
عضو هیأت علمی
دانشکده علوم و فنون نوین
دانشگاه تهران
دکتر علی اکبر جلالی
عضو هیأت علمی
‫گروه‬ الکترونیک
دانشگاه علم و صنعت
پروفسور محمدعلی نعمت بخش
عضو هیأت علمی
گروه نرم‌افزار
دانشگاه اصفهان
دکتر احمدرضا نقش نیلچی
عضو هیأت علمی
گروه هوش مصنوعی
دانشگاه اصفهان
دکتر علی بهلولی
عضو هیأت علمی
گروه معماری
دانشگاه اصفهان
دکتر محمدرضا خیام باشی
عضو هیأت علمی
گروه معماری
دانشگاه اصفهان
دکتر هومن ضرابی
عضو هیأت علمی
پژوهشگاه ارتباطات و
فناوری اطلاعات
پروفسور حسین صراف زاده
عضو هیأت علمی
 
Unitec Institute of Technology
Dr. Alison Powell
London School
of Economics
Dr. Paul Pangaro
 
 
College for Creative Studies
دکتر مسعودرضا هاشمی
عضو هیأت علمی
‫گروه‬ کامپیوتر‬
دانشگاه صنعتی اصفهان
Colin OReilly
 
 
University of Surrey
دکتر سعیده شکرپور
Postdoctoral Researcher
 
Wright State University
دکتر حسین ماهوش محمدی
عضو هیأت علمی
گروه هوش مصنوعی
دانشگاه اصفهان
Dr. Tanvi Banerjee
Faculty Member
Department of Computer
Wright State University
دکتر احمد زائری
عضو هیأت علمی
گروه نرم‌افزار
دانشگاه اصفهان
دکتر محمد حسین منشئی
عضو هیأت علمی
‫گروه‬ ‫کامپیوتر‬
دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر امین مهنام
عضو هیأت علمی
گروه مهندسی پزشکی
دانشگاه اصفهان
پروفسور محمد حسین یغمائی مقدم
عضو هیأت علمی
‫گروه‬ ‫کامپیوتر‬ ‫مهندسی‬
دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر ندا مقیم
عضو هیأت علمی
گروه فناوری اطلاعات
دانشگاه اصفهان
دکتر حسن نادری
عضو هیأت علمی
گروه نرم‌افزار
دانشگاه علم و صنعت
دکتر محمد رضا یزدچی
عضو هیأت علمی
گروه مهندسی پزشکی
دانشگاه اصفهان
دکتر مائده عاشوری تلوکی
عضو هیأت علمی
گروه فناوری اطلاعات
دانشگاه اصفهان
پروفسور ناصر موحدی نیا
عضو هیأت علمی
گروه معماری
دانشگاه اصفهان
دکتر محمدرضا نیلفروشان
​مدیر فناوری‌های نوین شهرداری
اصفهان
عضو هیأت علمی دانشگاه هنر
دکتر کمال شاه طالبی
عضو هیأت علمی
گروه مهندسی برق
عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان