کارگاه های آموزشی


کارگاه های آموزشی IOT2017

۱. کارگاه آموزشی آشنایی با عملکرد شبیه‌سازهای اینترنت اشیاء (پنج شنبه ۱۴-۱۷)
مدرسین: مهندس میرشاه جعفری و دکتر هلاجیان از شرکت ایریسا
 • مقدم
 • بررسی سناریوها و موضوعات باز در حوزه اینترنت اشیاء به همراه روش‌های پیاده سازی هرکدام
 • معرفی ابزارهای شبیه سازی در حوزه اینترنت اشیاء و شرح مختصر هر کدام از ابزارها
 • شرح سیستم عامل Contiki و شبیه ساز Cooja به عنوان یکی از ابزارهای شبیه سازی به همراه تاریخچه و حوزه های مورد استفاده از شبیه ساز
 • نحوه دانلود، نصب و راه اندازی سیستم عامل و شبیه ساز
 • آشنایی با محیط شبیه ساز و شرح ویژگی‌های نرم افزاری
 • اجرای نمونه های پیش فرض در محیط شبیه ساز و مشاهده، بررسی و نحوه تحلیل نتایج
 • آموزش نحوه برنامه نویسی و اجرای کدهای طراحی شده در محیط شبیه ساز و نحوه کامپایل کدها
 • اجرای چند نمونه از برنامه های طراحی شده شامل حملات امنیتی به همراه شرح حملات و نحوه تحلیل نتایج
 • نحوه رفع مشکلات پیش رو در زمینه کار با شبیه ساز و معرفی سایت ها و فروم های رفع اشکالات
 • موقعیت های کاری و پژوهشی در ادامه راه اینترنت اشیا با استفاده از شبیه ساز Cooja


۲. کارگاه آموزشی آشنایی با میکروکامپیوترهای کاربردی در حوزه IoT (پنج شنبه ۸-۱۲)
مدرسین: مهندس فاطمیه و مهندس صمیمی از دانشگاه اصفهان، مهندس حمصی از شهرداری اصفهان
 • معرفی میکروکامپیوتر Raspberry pi و امکانات آن
 • نحوه ارتباط با Raspberry pi
 • کار با ترمینال Raspberry pi
 • برنامه نویسی پایتون در Raspberry pi
 • کار با GPIO
 • کاربرد Web Service و نحوه ایجاد آن
 • چگونگی اتصال اشیاء هوشمند به هم
 • معرفی Arduino و کار با آن (تکمیلی- بعد از ظهر ۱۴-۱۷)


۳. کارگاه آموزشی آشنایی با ابزارهای پردازش و تحلیل کلان‌داده (پنج شنبه ۸-۱۲)
مدرسین: مهندس براتی، مهندس مختاری، مهندس مهدوی نژاد و مهندس قاسمی از دانشگاه اصفهان
 • مفاهیم و مسائل کلان داده
 • چالش‌های کار با کلان داده
 • معرفی ابزارهای کار با کلان داده

 1.  ابزارهای پردازش دسته ای
 2.  ابزارهای پردازش جریانی
 3.  ابزارهای پردازش تعاملی

 • اصول طراحی سیستمهای کلان داده
 • اجرای یک نمونه عملی
۴. کارگاه آموزشی آشنایی با سکوهای IoT (پنج شنبه ۱۴-۱۷)
مدرس: مهندس مهدوی‌نژاد از دانشگاه اصفهان
 • مقدمه ای بر تحلیل داده در اینترنت اشیا
 • بررسی جایگاه علوم داده در اینترنت اشیا
 • تعریف علوم داده و دسته بندی کاربردی آن
 • بررسی چالش های کاربرد علوم داده در اینترنت اشیا
 • معرفی سکوی جامع اینترنت اشیا موسوم به Kaa
 1. سخت افزار
 2. مدل های داده
 3. SDK
 4. سرور و شبکه
 5. تحلیل داده