مقالات شفاهی

‌ ‌
عنوان مقاله نام نویسنده
IoT Enabled Vibration Monitoring Toward Smart Maintenance A. Khademi, F. Raji, M. Sadeghi
Design of an IoT-Based System for Smart Maintenance of Medical Equipment Ehsan Ranjbar, Reyhaneh Ghasab Sedehi, Biomedical, Mohammad Rashidi, Amir Abolfazl Suratgar
Handover Management for Delay-sensitive IoT Services on Wireless Software-defined Network Platforms Hamed Mohseni, Behdis Eslamnour
Smart Traffic Light Scheduling in Smart City Using Image and Video Processing Meisam Razavi, Mehdi Hamidkhani, Rasool Sadeghi
انتخاب بستر سرویس مناسب در معماری لبه-مه بر مبنای مصالحه ی مصرف انرژی و کارایی آرمین موسی زاده، صالح یوسفی و لیلا شریفی
ارائه مدلی اثربخش جهت تصمیمگیری در خصوص سیاستهای مدیریت بار (مبتنی بر نظر متخصصین) مهشید مهرنژاد، محمدحسین یغمایی مقدم و محسن اسدی
ارائه یک روش شنود طیف مبتنی بر الگوریتم تجمیع داده برای شبکه نقلیه‌ای شناختگر سحر زرگرزاده، ندا مقیم و بهروز شاهقلی قهفرخی
تشریح مدلی برای اینترنت اشیاء به نام SFNC مبتنی بر پروتکل NDN و Fog Computing محمدرضا نیل‌فروش، دکتر زینب زالی و دکتر مسعودرضا هاشمی
زمان‌بندی کارها با آگاهی از مکان داده در سیستم‌های اینترنت اشیاء مبتنی بر محاسبات ابر -مه زهرا حقیقت، صالح یوسفی و لیلا شریفی
تحلیل الگوی مصرف انرژی برق در خانه هوشمند با استفاده از سلسله‌مراتب زمانی سروش امیدوار طهرانی، حدیثه مرادی ثانی، بهشید بهکمال و هاله امین‌طوسی
هم ‌طراحی سخت‌افزار-نرم‌افزار برای پیاده‌سازی پروتکل DTLS جهت استفاده در اینترنت اشیاء محبوبه سادات هدائی و علی بهلولی
تخصیص منابع رادیویی در شبکه‌های سلولی کوچک متحرک بوسیله دسترسی چندگانه غیر متعامد در حوزه توان جواد نقی پور، محمدحسن مجیدی، ناصر ندا