کنفرانس اینترنت اشیاء و کاربردها

کنفرانس اینترنت اشیاء و کاربردها
  • تاریخ برگزاری: ۲۹ و  ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰
  • دبیرکنفرانس: دکتر علی بهلولی
  • تعداد مقالات دریافتی: ۱۴۶ مقاله
  • تعداد مقالات پذیرش شده:  ۵۴ مقاله
  • پنج سخنران کلیدی از متخصصین دانشگاههای معتبر دنیا
  • میزگرد بین‌المللی با عنوان «تحول دیجیتال در صنعت، از پژوهش تا اجرا»
  • محل برگزاری: دانشگاه اصفهان

وب سایت پنجمین دوره کنفرانس

iot2021_Booklet