کنفرانس اینترنت اشیاء کاربردها و زیرساخت

کنفرانس اینترنت اشیاء کاربردها و زیرساخت

تاريخ برگزاری کنفرانس: ۲۸-۲۹ فروردین ۱۳۹۸
مهلت ارسال مقالات: ۱۵ دی ۱۳۹۷
تاریخ اعلام نتایج:  ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
تاریخ ارسال نسخه نهایی مقاله: ۱۰ فروردین ۱۳۹۸
آخرين مهلت ثبت نام در کنفرانس: ۱۰ فروردین ۱۳۹۸
محل برگزاری: دانشگاه اصفهان

 

وب سایت سومین دوره کنفرانس