در حال بارگیری...
11 دسامبر

معرفی اینترنت اشیاء و کسب و کارهای مبتنی بر آن

 

  • تاریخ برگزاری: 18 آذرماه 98
  • سخنران: دکتر علی بهلولی
  • محل برگزاری: دانشگاه اصفهان، تالار دکتر براآنی

فهرست مطالب:

  • معرفی اولیه و تاریخچه
  • کاربردهای اینترنت اشیاء
  • اجزاء تشکیل دهنده اینترنت اشیاء
  • نحوه عملی کردن ایده‌ها در حوزه اینترنت اشیاء
  • ‌معرفی امکانات دانشکده در حوزه اینترنت اشیاء
  • معرفی برخی از پروژه‌های کاربردی انجام شده در سطح دانشکده در این حوزه
  • معرفی ایده‌شو اینترنت اشیاء و دانشگاه هوشمند که 27 آذر برگزار خواهد گردید.