در حال بارگیری...
12 فوریه

ششمین کنفرانس بین‌المللی اینترنت اشیاء و کاربردها

  • تاريخ برگزاری کنفرانس: ۲۳ و ۲۴ شهریور ۱۴۰۱
  • مهلت ارسال مقالات: ۳۰ فروردین ۱۴۰۱
  • برگزار کنندگان: دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه اصفهان
  • محل برگزاری: دانشگاه فردوسی مشهد

وب سایت ششمین دوره کنفرانس