در حال بارگیری...
19 اکتبر

رباتها و اتومبیلهای خودران از سیر تا پیاز

 • ارائه دهندگان دکتر علی بهلولی، دکتر مهدی و احسان جوانمردی، مهندس فردین آیار، دکتر جلال معاب، دکتر عباس محمدی
  مدت زمان 4.5 ساعت
  نوع ارائه حضوری و مجازی

  مقدمه

  روباتها و اتومبیل‌های خودران باعث ایجاد تحول شگرفی در صنایع و سیستمهای حمل و نقل شده اند. در این کارگاه به معرفی و تاریخچه موضوع پرداخته خواهد شد و جایگاه هوش مصنوعی در این تکنولوژی تشریح خواهد شد. سپس به موضوعات و چالشهای پیاده سازی پرداخته می شود که عبارتند از: مکان‌یابی خودروهای خودران و نقشه‌های سه بعدی، برنامه ریزی مسیر در ربات‌های خودران، خودروهای خودران و حمل و نقل هوشمند تعاونی، کنترل کننده هاي عصبی یادگیرنده عمیق در خودروهاي خودران و ادراک صحنه در خودروهای خودران مبتنی بر یادگیری عمیق.

  اهداف کارگاه آموزشی

  1. آشنایی اولیه مخاطب با موضوع رباتها و اتومبیلهای خودران و تاریخچه آن
  2. آشنایی با الگوریتم‌ها و هوش مصنوعی مورد استفاده
  3. آشنایی با تحولات صنعتی
  4. آشنایی چالش‌ها و فرصت‌ها
  5. چگونگی استفاده از این فناوری در صنایع و سازمانها

  سرفصل مطالب

  1. مولفه‌های روباتها و اتومبیلهای خودگردان(دکتر علی بهلولی)
  2. مکان‌یابی خودروهای خودران و نقشه‌های سه بعدی (دکتر مهدی جوانمردی)
  3. برنامه ریزی مسیر در ربات‌های خودران (دکتر جلال معاب)
  4. خودروهای خودران و حمل و نقل هوشمند تعاونی (دکتر احسان جوانمردی)
  5. کنترل کننده هاي عصبی یادگیرنده عمیق در خودروهاي خودران (دکتر عباس محمدی)
  6. ادراک صحنه در خودروهای خودران مبتنی بر یادگیری عمیق (مهندس فردین آیار)

ثبت نام در کارگاه