در حال بارگیری...
12 مه

هفتمین کنفرانس بین‌المللی اینترنت اشیاء و کاربردها

  • تاريخ برگزاری کنفرانس: ۳ و ۴ آبان ۱۴۰۱
  • مهلت ارسال مقالات: ۱۰ تیر ۱۴۰۲
  • برگزار کنندگان: دانشگاه اصفهان و دانشگاه فردوسی مشهد
  • محل برگزاری: دانشگاه اصفهان

وب سایت هفتمین دوره کنفرانس