در حال بارگیری...
18 فوریه

وبینار نقشه راه زمینه‌های کاری رشته مهندسی کامپیوتر

  • تاريخ برگزاری وبینار: ۲۸ و ۲۹ بهمن ماه۱۴۰۰
  • برگزار کنندگان: انجمن علمی دانشجویی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان
  • محل برگزاری: مجازی

 

شرکت در وبینار