در حال بارگیری...
27 اکتبر

انتخاب پروژه برتر کارشناسی در حوزه اینترنت اشیاء

 

دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان از پيشگامان فعاليت علمي و کاربردی در زمينه اينترنت اشياء در کشور به شمار مي‌رود. این دانشکده به مدت شش سال است که فعالیت گسترده‌ای را در این حوزه انجام داده است. در همین راستا و در جهت تشویق دانشجویان دوره کارشناسی در سطح کشور به انجام پروژه‌های عملی و کاربردی در حوزه اینترنت اشیا، برای اولین بار مسابقه انتخاب پروژه برتر کارشناسی در حوزه اینترنت اشیاء را در سطح ملی، همزمان با هفته پژوهش برگزار خواهد کرد.

لینک رویداد و اعلام نتایج