در حال بارگیری...
05 دسامبر

دومین دوره انتخاب پروژه برتر کارشناسی در حوزه اینترنت اشیاء

 

دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان، میزبان برگزاری دومین دوره از «مسابقات ملی انتخاب پروژه برتر کارشناسی در حوزه اینترنت اشیاء» در ۲۵ آذرماه ۱۴۰۰ می‌باشد.
اولین دوره این مسابقه در آذرماه ۱۳۹۹در دانشگاه اصفهان برگزار گردید و مورد استقبال زیاد شرکت کنندگان از سراسر کشور قرار گرفت.

لینک رویداد

لینک دوره اول و نتایج آن