11 دسامبر

معرفی اینترنت اشیاء و کسب و کارهای مبتنی بر آن

  تاریخ برگزاری: 18 آذرماه 98 سخنران: دکتر علی بهلولی محل برگزاری: دانشگاه اصفهان، تالار دکتر براآنی فهرست مطالب: معرفی اولیه و تاریخچه کاربردهای اینترنت اشیاء اجزاء تشکیل دهنده اینترنت اشیاء نحوه عملی کردن ایده‌ها در حوزه اینترنت اشیاء ‌معرفی امکانات دانشکده در حوزه اینترنت اشیاء معرفی برخی از پروژه‌های کاربردی انجام شده در سطح […]