28 اکتبر

افتتاحیه نخستین دوره آموزشی مدیریت تحول دیجیتال در دانشگاه اصفهان

  تاریخ برگزاری: 30 مهرماه 99 محل برگزاری: دانشگاه اصفهان دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی مهندسی و دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، دوره آموزشی جهت تربیت رهبران تحول دیجیتال فولاد مبارکه را برعهده گرفتند. جلسه افتتاحیه این طرح با حضور رئیس دانشگاه اصفهان و مدیرعامل فولاد مبارکه در دانشگاه اصفهان برگزار گردید. رییس […]