06 مارس

كاربرد فناوري‌هاي ارتباطات سلولي نسل پنجم

  تاریخ برگزاری: 27 آذر ماه 97 سخنران: آقای علی دوست‌محمدی (دانشجوي دکتري معماري کامپيوتر) محل برگزاری: دانشگاه اصفهان، دانشکده مهندسی کامپیوتر، تالار فناوری اطلاعات فهرست مطالب: مقدمه چشم انداز 5G سه سناریو برای 5G شبیه سازی و پیاده سازی های آزمایشی ویدیو سمینار: