31 جولای

اینترنت اشیا و کاربردهای آن در صنعت

  تاریخ برگزاری: 16 تیر 1400 محل برگزاری: دانشگاه اصفهان(مجازی) عناوین سخنرانی:  مفاهیم و معماری اینترنت اشیاء کاربردهای اینترنت اشیاء بررسی تجربه شرکتها در IIoT چالشهای تجاری سازی صنعتی اینترنت اشیاء