31 جولای

پنجمین کنفرانس بین‌المللی اینترنت اشیاء و کاربردها

  تاریخ برگزاری:  29 و 30 اردیبهشت 1400 محل برگزاری: دانشگاه اصفهان(مجازی) وبسایت همایش کتابچه مقالات مشاهده منابع الکترونیکی کنفرانس برگزار شده مشاهده ویدئوی ارائه  مقالات فارسی مشاهده ویدئوی ارائه مقالات انگلیسی مشاهده ویدئوی ارائه مقالات فراخوان ویژه فولاد مشاهده فیلم‌های سخنرانی‌های کلیدی مشاهده فیلم‌های کارگاه‌های آموزشی