06 مارس

کنترل دسترسی رقابتی به رسانه مشترک در ارتباطات ماشین گونه با در نظر گرفتن تاخیر و بهره وری انرژی

  تاریخ برگزاری: 18 آذر ماه 97 محل برگزاری: دانشگاه اصفهان،دانشکده مهندسی کامپیوتر، تالار فناوری اطلاعات چکیده: با افزایش استفاده از اینترنت اشیا در صنایع مختلف مانند پزشکی، سلامت، شبکه برق هوشمند و سیستم حمل و نقل، ارتباطات ماشین گونه(M2M) تبدیل به یک الگوی ارتباطی مهم در شبکه های نسل جدید شده است. ارتباط ماشین […]