بهروز شاه قلی قهفرخی

هیئت علمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه اصفهان

دکتری,مهندسی کامپیوتر-معماری سیستم,دانشگاه اصفهان,ایران,۱۳۸۵-۱۳۹۰
فوق لیسانس,مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی,دانشگاه اصفهان,ایران,۱۳۸۳-۱۳۸۵
لیسانس,مهندسی کامپیوتر,دانشگاه اصفهان,ایران,۱۳۷۹-۱۳۸۳
دیپلم,ریاضی فیزیک,شهید صالحی,ایران,۱۳۷۵-۱۳۷۸