محمد رضا خیام‌باشی

هیئت علمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه اصفهان

دکتری,مهندسی کامپیوتر ,نیوکاسل- University of Newcastle upon Tyne,انگلستان,-۱۳۸۵
فوق لیسانس,مهندسی کامپیوتر- معماری سیستم,دانشگاه صنعتی شریف,- تهران - ایران,-۱۳۶۹
لیسانس,مهندسی کامپیوتر - سخت افزار ,دانشگاه تهران,- تهران - ایران,-۱۳۶۶