محمدعلی نعمت‌بخش

هیئت علمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه اصفهان

دکتری,مهندسی برق و کامپیوتر,دانشگاه آریزونا,آمریکا,۱۳۶۲-۱۳۶۶
فوق لیسانس,مهندسی برق,دانشگاه آریزونا,آمریکا,-۱۳۶۲
لیسانس,مهندسی برق,دانشگاه صنعتی لوئیزیانا,آمریکا,-۱۳۶۰